1 MOMO SUKAR x ALEX WHITE - HAI PALAMANDE (Originala 2022)